دبیر سابق شورای راهبری گردشگری سلامت کشور، گفت: نقشه راه، گام نخست تدوین سند راهبردی گردشگری سلامت مناطق آزاد است. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمد پناهی، دبیر سابق شورای راهبری گردشگری سلامت کشور در هشتمین نشست معاونین فرهنگی،اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور با اشاره به اینکه یکی […]

 دبیر سابق شورای راهبری گردشگری سلامت کشور، گفت: نقشه راه، گام نخست تدوین سند راهبردی گردشگری سلامت مناطق آزاد است. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمد پناهی، دبیر سابق شورای راهبری گردشگری سلامت کشور در هشتمین نشست معاونین فرهنگی،اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد کشور با اشاره به اینکه یکی از معضلالت گردشگری سلامت نبود برداشت صحیح از این حوزه است، اظهار داشت: می بایست در سه بعد گردشگری پزشکی، گردشگری تندرستی و طبیعت درمانی بر روی گردشگری سلامت کار شود تا ظرفیت ها مشخص گردد. وی هر کدام از مناطق آزاد را یک ظرفیت بی بدیل در حوزه گردشگری سلامت دانست و افزود: اگر قرار است گردشگری سلامت را توسعه دهیم باید نگاه پرمعنا و دقیقی به جوامع محلی داشته باشیم. اگر این اتفاق رخ دهد قطعا گردشگری سلامت رونق می گیرد. پناهی ارتقاء سطح سلامت مناطق محلی را مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: برای تحقق این مهم که یک راه دوسویه است؛ باید ظرفیت های منطقه را بشناسیم و قوانین محلی را تسریع کنیم تا سرمایه گذار ترغیب شود. در واقع باید بخش خصوصی پای کار بیاید تا آن منطقه توسعه پیدا کند؛ اگر امروز در مناطق آزاد نواقصی در این حوزه وجود دارد به این دلیل است که بخش خصوصی درست وارد عمل نشده  و هنوز رویکردمان دولتی است. وی مهم ترین چالش در حوزه گردشگری سلامت را بررسی کرد و گفت: نبود مناطق آزاد در سیاست گذاری های کلان، بزرگ ترین چالش این مناطق است. پناهی حوزه نظارتی را دیگر چالش مناطق آزاد دانست و اظهار داشت: برنامه جدی در حد کلان در این مناطق وجود ندارد؛ باید نقشه راه گردشگری سلامت مناطق آزاد نوشته شود تا به سند راهبردی برسید. در این مسیر اهداف اولیه ، اهداف راهبردی و اهداف کلان را تعریف کنید تا به نقشه راه برسید. این کارشناس حوزه گردشگری سلامت تصریح کرد: نکته بعد بحث استراتژی است تا استراتژی تعریف نکنید نمی توانید نقشه راه را بنویسید در این حوزه چند محور را می بایست در نظر بگیرید؛ اولین مورد محور تولید محتوا است تا تولید محتوا نداشته باشید نمی توان از مناطق آزاد انتظار جدی داشت. پناهی مدیریت برنامه ریزی محلی در سطوح پایین دستی برای رسیدن به سطوح بالادستی را مهم دانست و گفت: آموزش و توانمندسازی برای مدیران ازجمله استراتژی هایی است که باید در مناطق آزاد اعمال شود؛ همچنین تا زمانی که در مجموعه خود نظارت دقیق نداشته باشید قطعا دلالان حرف اول و آخر را  در حوزه گردشگری سلامت خواهند زد. دبیر سابق شورای راهبری گردشگری سلامت کشور یکی از الزامات استراتژی ها را تدوین آئین نامه ها ی مرتبط حوزه برنامه استراتژی گردشگری سلامت عنوان کرد و افزود: در حوزه اجرایی شرکت های گردشگری سلامت مناطقتان را بازتوانی و آموزش دهید و سپس از آنها کار بخواهید و تلاش کنید به کسانی مجوز دهید که سرمایه گذار واقعی هستند.

۱۱:۵۳ قبل‌ازظهر  • منبع خبر : منطه ازاد اروند