منطقه آزاد اروند در همایش ملی مناطق آزاد به میزبانی مشهد مقدس؛ موفق به کسب مقام برتر در حوزه های عمران و زیربنایی، حقوقی و فرهنگی شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با حضور «سید احسان خاندوزی» وزیر […]

 منطقه آزاد اروند در همایش ملی مناطق آزاد به میزبانی مشهد مقدس؛ موفق به کسب مقام برتر در حوزه های عمران و زیربنایی، حقوقی و فرهنگی شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که با حضور «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل، معاونین و مدیران این مناطق در مشهد برگزار شد، «اروند» توانست در حوزه های حقوقی، عمران و زیربنایی و فرهنگی عنوان برتر را کسب نماید.

۰۵:۵۰ بعدازظهر  • منبع خبر : منطه ازاد اروند