معاون اول رییس جمهور در آخرین روز از همایش ملی مناطق آزاد، گفت: مناطق آزاد می بایست تبدیل به موتور پیشران دولت شوند. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهور با حضور ویدئو کنفرانسی در آخرین روز از همایش ملی مناطق آزاد در مشهد، […]

معاون اول رییس جمهور در آخرین روز از همایش ملی مناطق آزاد، گفت: مناطق آزاد می بایست تبدیل به موتور پیشران دولت شوند. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس جمهور با حضور ویدئو کنفرانسی در آخرین روز از همایش ملی مناطق آزاد در مشهد، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه در راستای جذب سرمایه گذار خارجی جهت توسعه اقتصادی توسط مناطق آزاد را مهم ارزیابی کرد. وی اظهار داشت: در مناطق آزاد توسعه اقتصادی باید بر توسعه صادرات متمرکز شود و جلوی واردات گرفته شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت بالای نیروی جوان و نخبه تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان و صنعت باید به یکدیگر همراه و متصل شوند و از نیروهای جوان در این زمینه بهره مند شوند. این مقام مسئول در پایان نیز بر استفاده و بروزرسانی شرکت های دریامحور و معادن تاکید نمود.

  • منبع خبر : منطه ازاد اروند