مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با حضور در ستاد انتخابات شهرستان های آبادان و خرمشهر، از نزدیک در جریان روند انتخابات دو شهرستان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی زارعی با حضور در محل فرمانداری های شهرستان های آبادان و خرمشهر و برخی ازشعب اخذ رأی، روند […]

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با حضور در ستاد انتخابات شهرستان های آبادان و خرمشهر، از نزدیک در جریان روند انتخابات دو شهرستان قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی زارعی با حضور در محل فرمانداری های شهرستان های آبادان و خرمشهر و برخی ازشعب اخذ رأی، روند اجرایی پیشرفت انتخابات و اخذ رأی در منطقه را مورد بررسی قرار داد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه به اتفاق فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر از روند انتخابات بخش مینو شهر بازدید نمود. بر اساس این گزارش در این بازدید ضمن حضور در محل بخشداری مینوشهر در جریان فرایند انتخابات قرار گرفته و در یکی از حوزه های رأی گیری حاضر شد.

۱۱:۳۱ بعدازظهر
۱۱:۳۲ بعدازظهر
  • منبع خبر : منطه ازاد اروند