د در نشست شورای دانشگاه تهران، از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در نشست شورای دانشگاه تهران که با محوریت آغاز به‌کار پردیس بین‌المللی اروند، در مینوشهر تشکیل شد، از فعالیت های «علی زارعی » مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص […]

د در نشست شورای دانشگاه تهران، از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در نشست شورای دانشگاه تهران که با محوریت آغاز به‌کار پردیس بین‌المللی اروند، در مینوشهر تشکیل شد، از فعالیت های «علی زارعی » مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص راه اندازی این دانشگاه تجلیل شد. با توجه به امضای تفاهم نامه با دانشگاه تهران جهت راه اندازی پردیس بین المللی اروند، فضای آموزشی با عرصه ۷۰۰۰ متر و اعیان ۲۵۰ متر در مینو شهر به این امر اختصاص یافته است. بر اساس این گزارش پردیس بین المللی اروند با هدف جذب دانشجویان داخلی و خارجی راه اندازی خواهد شد. در همین راستا «سید محمد مقیمی» رئیس دانشگاه تهران با ارسال نامه ای به رئیس جمهور، از زحمات دستگاه های اجرایی همکار در طرح مهارت ورزی دانشگاه تهران از جمله «علی زارعی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تشکر نمود.

  • منبع خبر : منطه ازاد اروند