دامون عبداللهی زاده شهردار خرمشهر در گفتگوبا همگام خبر از روکش آسفالت درچندین نقطه شهر خبر داد وی در ادامه گفت: یکی از مطالبه های به حق شهروندان در حوزه عمرانی روکش آسفالت خیابان های اصلی وفرعی می باشد که این موضوع موجب گردید با همفکری وبرگزاری جلسات با اعضای محترم شورای شهر مدیریت شهری […]

دامون عبداللهی زاده شهردار خرمشهر در گفتگوبا همگام خبر از روکش آسفالت درچندین نقطه شهر خبر داد وی در ادامه گفت: یکی از مطالبه های به حق شهروندان در حوزه عمرانی روکش آسفالت خیابان های اصلی وفرعی می باشد که این موضوع موجب گردید با همفکری وبرگزاری جلسات با اعضای محترم شورای شهر مدیریت شهری باعزمی جدی نهضت آسفالت را شروع کند عبداللهی زاده بابیان اینکه درحال حاضر معابراصلی همچون خیابان مانی، خیابان النصر، کیومرث، اردیبهشت و نعمت زاده یکی از اولویت های شهرداری بوده است با همکاری سازمان مهندسی عمران شهرداری خرمشهر و جذب پیمانکار انشاالله در چند روز آینده روکش آسفالت ولکه گیری آن شروع می شود وی در آخر ضمن قدردانی از همه کارکنان شهرداری در تمام حوزه ها گفت: جادارد از اعضای محترم شورای اسلامی شهر خرمشهر وبخصوص دکترمجیدحیدری رئیس شورا تقدیر وتشکربه عمل آوریم که در راستای نهضت آسفالت نهایت همکاری را با ما داشته اند

  • نویسنده : اکبرکاویانپور...کعبی
  • منبع خبر : همگام خبر