سفیر برزیل در ایران از غرفه منطقه آزاد اروند در هفدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران، بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، با توجه به مشترکات فرهنگی میان شهرستان آبادان و برزیل؛ پیگیری ثبت خواهر خواندگی شهرستان آبادان و سائوپائلو در دستور کار طرفین قرار گرفت. […]

 

سفیر برزیل در ایران از غرفه منطقه آزاد اروند در هفدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته تهران، بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، با توجه به مشترکات فرهنگی میان شهرستان آبادان و برزیل؛ پیگیری ثبت خواهر خواندگی شهرستان آبادان و سائوپائلو در دستور کار طرفین قرار گرفت.

حضور و تبادل گردشگر، پیگیری فعالیت های ورزشی( با توجه به سبقه ورزشی آبادان و بریزل بویژه در فوتبال)، مذاکره با آژانس های مسافرتی و… از دیگر موارد مطرح شده در این دیدار بود.

گفتنی است در این بازدید سفیر برزیل با پیشینه فرهنگی و تاریخی شهرهای آبادان و خرمشهر آشنا گردید.

  • منبع خبر : منطقه ازاداروند