وی اضهار داشت : یکی از لازمه های اصلی که جوامع پیشرفته برای یک توسعه پایدار اولویت برنامه های خود قرار داده اند ، وحدت وهمدلی جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت وبلند مدت و اجرای آن به معنای واقعی بوده است که توانسته یک جامعه ای با توسعه پایدار را در تمام امور بجا […]

 وی اضهار داشت : یکی از لازمه های اصلی که جوامع پیشرفته برای یک توسعه پایدار اولویت برنامه های خود قرار داده اند ، وحدت وهمدلی جهت رسیدن به اهداف کوتاه مدت وبلند مدت و اجرای آن به معنای واقعی بوده است که توانسته یک جامعه ای با توسعه پایدار را در تمام امور بجا بگذارد به لطف خداوند در کشور عزیز ایران اسلامی همدلی و وحدت همیشه سرلوحه همه مدیران در تمام جایگاه هابوده بخصوص در دولت انقلابی و رویکردمدیران جهادی امروز شاهد پیشرفت های چشم گیری درتمام عرصه ها هستیم و این امر بی تردیدمیسر نمی شد بی آنکه وحدت وهمدلی به معنای واقعی تحقق نمی یافت شکی نیست که این موضوع مهم لازمه توسعه پایدار در شهرستان خرمشهرنیز می باشد وایجادوحدت وهمدلی ویک نشاط سیاسی می توانددر آینده مشکلات ومعضلات پیش رو را در تمام زمینه ها رفع کند پورمندوحدت ، همدلی وحضور پر شور همه احادمردم در انتخابات پیش رو را یکی ازمهم ترین اصل در انتخابات اسفندماه برشمرد و گفت
حضور مردم نماد اقتدار ملی وبی شک خنثی کننده نیرنگ های شوم دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است ورعایت اصل بی طرفی کامل برای حفظ سلامت انتخابات امری ضروری است
ایشان درآخر ضمن دعوت همگان به وحدت ،همدلی و حضور پر شور در انتخابات گفت : مردم با دنیایی از امید به پای صندق های رای می آیند و وظیفه همه کاندیدها این می باشد که چنانچه از طرف مردم منتخب گردیدند به تعهدات خود جامع عمل بپوشانند

۰۹:۰۳ بعدازظهر
۰۹:۰۵ بعدازظهر  • نویسنده : عباس پورمند
  • منبع خبر : همگام خبر