از آنجاییکه مردم شریف وهمیشه درصحنه کشور طی چهار دهه اخیر عمر انقلاب هرجا نیاز بود، حضور داشتندومیبایست بپاس این حضور ومشارکت فعال در همه عرصه ها بخصوص انتخابات، به دنبال رفع مشکلات وکمبودهای آنان بود که مهمترین آن پاسخگویی متناسب ورعایت اولویت بندی رفع این معضلات که  دقدقه چندین ساله مردم خصوصاً شهرهای جنوبی […]

 از آنجاییکه مردم شریف وهمیشه درصحنه کشور طی چهار دهه اخیر عمر انقلاب هرجا نیاز بود، حضور داشتندومیبایست بپاس این حضور ومشارکت فعال در همه عرصه ها بخصوص انتخابات، به دنبال رفع مشکلات وکمبودهای آنان بود که مهمترین آن پاسخگویی متناسب ورعایت اولویت بندی رفع این معضلات که  دقدقه چندین ساله مردم خصوصاً شهرهای جنوبی استان خوزستان وخرمشهر عزیز میباشد وبا این اقدام موجب دلگرمی مردم نجیب این خطه از کشور عزیزمان ایران باشیم تا موجبات دلگرمی وامیدواری آنان را فراهم سازیم. باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص رعایت آیتم هایی چون سلامت، امنیت ،رقابت صحیح ،مقدمه مشارکت حداکثری وحضور پرشور احاد مردم در انتخابت را نظاره گر باشیم. مردم دیندار، نجیب وکم توقع خرمشهرقهرمان ومینوشهر عزیز،بادرک وفهم بالای خود برگ زرین دیگری را درتاریخ پرافتخار این دیار رقم خواهند زد وباری دیگر لبیک گویان به فرمایشات مقام عظمای ولایت دراین عرصه حساس وسرنوشت ساز ظاهر خواهند شد وهمه دسیسه های دشمنان این مرز وبوم را نقش برآب خواهند کرد. والسلام علیکم (نحن مع الحق) خرم…. شهرم آرزوست باتقدیم احترام د.ش حسین بدری نویسنده ومدرس دانشگاه
۱۲:۱  • نویسنده : حسین بدری نویسنده ومدرس دانشگاه
  • منبع خبر : همگام خبر