کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان آبادان در محل سازمان منطقه آزاد اروند، تشکیل جلسه داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، نشست کمیسیون نظارت بر اصناف آبادان به ریاست معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در محل این سازمان برگزار شد. در این نشست، ضمن […]

کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان آبادان در محل سازمان منطقه آزاد اروند، تشکیل جلسه داد. به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، نشست کمیسیون نظارت بر اصناف آبادان به ریاست معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در محل این سازمان برگزار شد. در این نشست، ضمن پیگیری مصوبات جلسات پیشین، موارد مرتبط با بازار و اتحادیه‌های صنفی نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای تنظیم بازار شهرستان آبادان توسط اداره «ص.م.ت»، در این نشست قرائت شد. بررسی نحوه پایش واحدهای صنفی و کنترل بازار در ماه‌های منتهی به پایان سال و ماه مبارک رمضان؛ از دیگر موضوعات کمیسیون نظارت بر اصناف آبادان بود.

  • منبع خبر : منطه ازاد اروند