فلسفه وجود مناطق آزاد در کشور ما به همین صورت بوده است و قوانین تجارت جهانی و وصل شدن به تجارت جهانی از اهدافی بوده که مناطق آزاد تشکیل شده است برای اینکه این مناطق به یک بازار آزاد تبدیل شود مطمئنا باید قوانینی برای مناطق باشد که با سرزمین اصلی فرق کند ، یک […]

 فلسفه وجود مناطق آزاد در کشور ما به همین صورت بوده است و قوانین تجارت جهانی و وصل شدن به تجارت جهانی از اهدافی بوده که مناطق آزاد تشکیل شده است برای اینکه این مناطق به یک بازار آزاد تبدیل شود مطمئنا باید قوانینی برای مناطق باشد که با سرزمین اصلی فرق کند ، یک سری از قوانین در منطقه ازاد تسهیل گر هستند نسبت به سرزمین اصلی حمایت از سرمایه گذاری خارجی به معافیت های مالیاتی و مشوق های دیگر،حال باید ببینیم در حقیقت این مشوق ها چه قدر تاثیر گذاشته بر روی رسالت مناطق ازاد ، حرفی که باعث انحراف از برنامه ها شده باید اصلاح بشود و ما به برنامه برگردیم، یعنی برنامه ها در مناطق آزاد این بوده که ما را به اقتصاد جهانی وصل کند در دنیا ثابت شده دولت ها باید دست خود را از کارگزاری کوتاه کنند و به سمت تسهیل گری بروند و در حقیقت نقش راهبردی ایجاد بکنند نه نقش کارگزاری در و اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی و خصوصی سازی برود و اگر دولت بیاید قوانینی را تنظیم کند که این قوانین داخلی بدون در نظر گرفتن ضوابط بین الملل باشد تاثیرات آن بر روابط بین المللی مشهود خواهد شد در واقع وقتی می خواهیم قانون و مشوق هایی را در مناطق آزاد وضع یا تنقیح کنیم باید جنبه های داخلی و تاثیر بر اقتصاد بین الملل آن را نیز بررسی کنیم که در این خصوص دروسی به نام اقتصاد بین الملل و حقوق اقتصاد در دانشگاها تدریس می شود ، باید حتما تمام جنبه های تنقیح یک قانون و تاثیرات اقتصادی آن را بررسی کنیم و بعد این قوانین را وضع کنیم، مثل بحث معافیت های مالیاتی برای کارکنان دولت که توسط دیوان عدالت اداری رای صادر شده است ، یکی از مشوق هایی که در مناطق ازاد که می تواند خیلی تاثیر گذار باشد بحث معافیت های مالیاتی است مطمئنا محور توسعه هر کشور منابع انسانی هستند و در دنیا و علم روز ثابت شده که هر جا منابع انسانی متخصص بوده است خیلی از کارهای غیرممکن عملی شده است و حال اگر در مناطق ازاد این مشوق ها حذف گردد نقش و عملکردنیروی انسانی متخصص و کارآفرین و تاثیر گذار کمرنگ می شود و افرادی که در منطقه اشتغال دارند با تنقیح این قوانین انگیزه در کارشان را از دست می دهند و اگر منابع انسانی یک سازمان به دنبال توسعه و ارتقا نباشد هیچ تحولی ایجاد نخواهد نشد و تمام این موارد زنجیر وار به هم متصل می باشد و باید تمام تبعات اقتصادی وضع این قانون را و تاثیرات آن در جامعه و حوزه های مختلف از جمله فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی در نظر گرفت. عامل رشد یک منطقه منابع انسانی آن هستند و اگر منابع انسانی متخصص و کارآزموده باشد خیلی کارهای تاثیرگذار در منطقه باقی می گذارد و و این امر ملزم ایجاد انگیزه و مشوق ها می باشد ، در آخر امیدواریم بدون ارزیابی و تحلیل اقتصادی و حقوقی تصمیماتی گرفته نشود که تبعات آن جبران ناپذیر باشد و با توجه به وجود کشورهای همسایه و تاثیر ان ها بر اقتصاد کشوردر وضع قوانین یا تنقیح آن ها جنبه های داخلی و بین المللی ان را درنظر بگیریم

۰۷:۰۵ بعدازظهر
۰۷:۱۰ بعدازظهر  • نویسنده : اکبرکاویانپور...کعبی
  • منبع خبر : همگام خبر