یکی از دغدغه هاو مطالبات اصلی وبه حق جوانان درجامعه فعلی موضوع اشتغال می باشدکه متاسفانه در سالهای گذسته مورد توجه مسئولین امر به صورت جدی قرار نگرفته و شاید این بی توجهی کمک شایانی به مهاجرت برخی ازنخبگان ومتخصصین در تمام عرصه هاکرده است وچنانچه این رویه مدیریت نشودمی تواند آینده کشور را باچالش […]

یکی از دغدغه هاو مطالبات اصلی وبه حق جوانان درجامعه فعلی موضوع اشتغال می باشدکه متاسفانه در سالهای گذسته مورد توجه مسئولین امر به صورت جدی قرار نگرفته و شاید این بی توجهی کمک شایانی به مهاجرت برخی ازنخبگان ومتخصصین در تمام عرصه هاکرده است وچنانچه این رویه مدیریت نشودمی تواند آینده کشور را باچالش های بسیارزیادی مواجه کند. به لطف خداوند و عنایت مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب و ابلاغ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نگاه ویژه ای به این مشکل از طرف مسئولین مربوطه پرداخته شده است وشاهد اقدامات بسیار ارزنده ای از طرف دولت انقلابی می باشیم در همین راستا شهرداری خرمشهر با برگزاری جلسات بسیار متعددی که با اعضای شورای اسلامی شهر داشته توانسته نقش بسیار مهمی در اجرای برنامه ها و سیاست های هفتم توسعه ایفا کنند و با بررسی هایی که همگام خبر داشته است گویا حدود ۵۰ نفر از بازنشستگان پیرو ابلاغی که دریافت کرده اند محل کار خود را ترک خواهندکرد و بی تردید سکانداری این قطب اجرایی به جوانان تازه نفس تحویل داده خواهد شدبی شک این اقدام نقطه ی عطفی در بهبود شهر درآینده ای نچندان دور خواهد بود نکته بسیار مهم شان و جایگاه بازنشستگان می باشد که با نشستی که با سرپرست شهرداری داشته اند مشکلات آنها بررسی و در اولویت رفع آن قرار گرفته است

۰۲:۰۹ بعدازظهر

هدایت پیام
شماعکس


  • نویسنده : اکبرکاویانپور...کعبی
  • منبع خبر : همگام خبر