سه عضو شورای اسلامی شهر خرمشهر که پیشتر طی تشکیل پرونده ی قضایی بازداشت شده بودند ، با اثبات بی گناهی منع تعقیب و تبرئه شدند پس از بررسی ها و تحقیقات بعمل آمده ی پایگاه خبری همگام خبر، سه عضو شورای اسلامی شهر خرمشهر آقایان مجید حیدری ، منصور کعبی و ایوب رنجبر که […]

سه عضو شورای اسلامی شهر خرمشهر که پیشتر طی تشکیل پرونده ی قضایی بازداشت شده بودند ، با اثبات بی گناهی منع تعقیب و تبرئه شدند

پس از بررسی ها و تحقیقات بعمل آمده ی پایگاه خبری همگام خبر، سه عضو شورای اسلامی شهر خرمشهر آقایان مجید حیدری ، منصور کعبی و ایوب رنجبر که پیشتر در پِی تشکیل پرونده ی قضایی بازداشت شده بودند ، با اثبات بی گناهی قرار منع تعقیب آنها صادر و از کلیه ی اتهامات انتسابی تبرئه شدند .

  • نویسنده : اکبرکاویانپور...کعبی
  • منبع خبر : همگام خبر