بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بیانیه ای راهبردی و تمدنی است که توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان راهبر و هدایت کننده کلان انقلاب و جامعه اسلامی، صادر و امور کلانی در آن مطرح شده است که بر اساس برنامه چهل ساله تدوین شده تا طبق آن بتوان به آرمانهای انقلاب و […]

 

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بیانیه ای راهبردی و تمدنی است که توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان راهبر و هدایت کننده کلان انقلاب و جامعه اسلامی، صادر و امور کلانی در آن مطرح شده است که بر اساس برنامه چهل ساله تدوین شده تا طبق آن بتوان به آرمانهای انقلاب و تمدن نوین جامعه اسلامی دست یافت.
سند راهبردی ای همانند بیانیه گام دوم انقلاب باید به عنوان خواست عمومی یک ملت در تمامی سطوح جامعه نهادینه شود. آنچه که در متن بیانیه گام دوم انقلاب قابل مشاهده است، با تکیه بر منظومه فکری رهبری انقلاب نه فقط پیشران حرکت ملت ایران در گام دوم، بلکه پیش رانهای شکل دهنده به گام اول (پیروزی و تثبیت انقلاب اسلامی) هم می باشد. در واقع، روح جمعی حاکم بر متن بیانیه گام دوم انقلاب، همان بازنمایی و بازاندیشی مفاهیم و گفتمان پیش برنده انقلاب اسلامی با پشتوانه تجربه چهل ساله تجربه در اختیار نظام جمهوری اسلامی و با آسیب شناسی آن توسط رهبری است که بار دیگر آرمانهای اساسی انقلاب اسلامی را به عنوان چراغی پیش روی حرکت انقلابی ملت ایران مطرح کرده است (۱).
در راستای تحقق هرچه بیشتر و کاملترِ بیانیه مذکور و رسیدن به تمدن نوین اسلامی و همچنین اعتلای جامعه اسلامی ایران، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میگردد:
۱.تشکیل کارگروهی پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز علمی و همچنین اندیشکده ها جهت تعیین رئوس و راهکارهای عملیاتی-با توجه به اقتضائات و شرایط مکان و زمان- جهت پیاده سازیِ دستورالعملها و رهنمودهایِ بیانیه گام دوم انقلاب در چارچوب مدیریت اسلامی توسط پژوهش گران حوزه مدیریت اسلامی.
۲.از آنجایی که بخش مهمی از بیانیه گام دوم انقلاب به مسائل فرهنگی و اجتماعی پرداخته است؛ بنابراین، دستگاه ها و اداراتی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه های علمیه، ادارات ارشاد اسلامی و سازمان آموزش و پرورش و وزارت علوم نقشی تعیین کننده و ویژه را جهت تحقق اهداف والای این بیانیه و رسیدن به تمدن نوین اسلامی ایفا میکنند. این سازمانها از طریق راهکارهایی مانند تعیین اداره یا معاونتی در بخش فرهنگی در زمینه فرهنگی بیانیه گام دوم انقلاب و به کارگیری نیروهای علمی و متخصص در این زمینه، میتوانند ایفای نقش نمایند.
۳.تخصیص واحدی درسی در کلیه دانشگاه ها در میان دروس عمومی در باب تشریح و تحلیل پیرامون بیانیه گام دوم انقلاب.
۴.تاسیس اندیشکده های علمی و برگذاری همایش های علمی و همچنین جلسات هم اندیشی در زمینه بیانیه گام دوم انقلاب و دعوت از اندیشمندان صاحب نظر جان اسلام در این زمینه در این اندیشکده ها و یا سمینارهای علمی.
۵.تدریس و تشریح مباحث اساسی و محوری بیانیه گام دوم انقلاب در کتب درسی دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس.
۶.فعال نمودن ظرفیتهای بی نظیرِ مربوط به جهاد تبیین و بسترسازی جهت اندیشه ورزی با تمرکز بر پرورش جوانان انقلابی در ضمنِ بکارگیری راهکارهای فوق.
۷.عدم اهتمام کافی به تحلیل علمی بیانیه گام دوم انقلاب، میتواند به بروز انحرافات اساسی در سیاست گذاری کلان انقلاب اسلامی و ترسیم ماموریت و چشم اندازی غیرواقعی برای فعالیت آتی مسئولان منجر شود؛ بنابراین، لازم و ضروری به نظر میرسد از راهکارهای فوق در این زمینه با استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود بهره جست؛
۸.در گزینش و ارزیابی عملکرد مدیران سازمانها و کارکنان، شاخصهای احصاء شده در زمینه مدیریت اسلامی و بر مبنای گام دو انقلاب اسلامی، مدنظر قرار گیرد.
۹.گسترش فرهنگ مقاومت مبتنی بر آموزه های اسلامی و معرفی و تعمیق معارفِ مربوط به جریان مقاومت اسلامی در بستر رویدادهای مهمی نظیر اربعین حسینی و رویدادهای ورزشی و… با عنایت به ظرفیتهای چشمگیر جوانان تراز انقلاب اسلامی.
۱۰.به منظور ارتقاء شایستگی مکتبی و افزایش معنویت در کار، ضمن توجه به میزان آشنایی و عمل به قرآن و مبانی دین مبین اسلام در مرحله جذب و انتخاب کارکنان، با استفاده از روشهای مختلف نسبت به آموزش ضمنِ خدمت کارکنان در خصوص آمادگی برای ظهور حضرت ولیعصر (عج)، ایستادگی در برابر زورگویان، فسادستیزی، فهم قرآن و عمل به قرآن اقدام نموده و در سیستم ارزشیابی، ارتقاء و ترفیع کارکنان این مولفه ها به دقت مدنظر قرار گیرد.
۱۱. در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت رسانه ای جهت تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب از طریق راهکارهایی مانند: اهتمام به تولید محتوی در زمینه ابعاد بیانیه گام دوم انقلاب، رسانه ای کردن افراد مرجع، توجه به افزایش کمی و کیفی برنامه های رسانه ای و لزوم توجه به صداقت و ارتباط شفاف با مخاطب اقدامات لازم صورت گیرد.
۱۲.نهایتا اینکه سرنوشت انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در چارچوب هویت غایتی آن، با مساله ظهور امام عصر (عج) و انتظار مهدوی گره خورده است تا آنجا که دریافت صحت مسیر انقلاب و برنامه ریزی برای ادامه و سامان یابی آن، جز در پرتو فهم دقیق و عالمانه انتظار مهدوی و دریافت چیستی مفهوم ظهور امام عصر (عج) ممکن نیست؛ لذا پیشنهاد میگردد فعالیتهای پژوهشی و تبلیغی در این زمینه با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب، توسط اندیشکده ها و دانشوران این حوزه مطالعاتی صورت گیرد.
پی نوشتها:

(۱). برای مطالعه بیشتر در این زمینه بنگرید به: غفاری هشجین، زاهد، نیکونهاد، ایوب (۱۳۹۹)، تحلیل آینده نگارانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، دوفصلنامه علمی دانش سیاسی، سال۱۶، شماره۲، پائیز و زمستان۱۳۹۹، صص۴۸۷-۵۱۲.

  • نویسنده : عباس پورمند