یادداشت اکبرکاویانپور( کعبی) در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، نخستین بار آسفالت را که پدیده جدیدی در صنعت راه‌سازی به شمار می‌رفت، وارد صحنه خیابان‌های تهران قدیم شد و به این ترتیب رفته‌رفته آسفالت نه‌ تنها وارد خیابان‌ها و معابر ، بلکه به تمام شهر‌ها و جاده‌های کشور کشیده شد. به باور کارشناسان وهمه اقشار یکی […]

 

یادداشت اکبرکاویانپور( کعبی)

در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، نخستین بار آسفالت را که پدیده جدیدی در صنعت راه‌سازی به شمار می‌رفت، وارد صحنه خیابان‌های تهران قدیم شد و به این ترتیب رفته‌رفته آسفالت نه‌ تنها وارد خیابان‌ها و معابر ، بلکه به تمام شهر‌ها و جاده‌های کشور کشیده شد.

به باور کارشناسان وهمه اقشار یکی از مهترین ویژگی های یک شهرپویا که تاثیر زیادی بر منظرشهرو تسهیل درعبور مرور شهروندان دارد آسفالت خیابان ها ومعابرمی باشد
که این موضوع یکی از حداقل خدماتی است که توسط شهرداری ونظارت شورای اسلامی شهر باید در راستای حق وحقوق شهروندی اجرا شود
ولی متاسفانه پس از گذشت چندین دهه از وعده های مسئولین اجرایی جهت رفع این بحران هنوز هم شاهد کنده کاری و خرابی های بسیار زیادی در سطح شهر می باشیم که باعث نارضایتی به حق شهروندان شده است
لازم به ذکر است که نهضت آسفالت یک طرح ملی بوده که در خرمشهر هم با پیگیری و برنامه ریزی صحیح دولت این موضوع درحال اجرا می باشدو قابل تقدیراست اما جای بس تاسف وتاثردارد که روکش آسفالت هم گویا جناحی وسیاسی شده است واین امر مشهود در اکثرنقاط شهر خرمشهر به وضوح مشخص می باشد
برای مثال چرا وبه چه دلیل در یک منطقه چند خیابان آن روکش آسفالت شده ولی دیگر فرعی ها باتوجه به خرابی جدی هیچ توجهی به آن نشده است واین برای مردم جای سوال جدی رابه وجود آورده که آیا دست های پشت پرده وجود داردو یا کسانی خاص در آن خیابان ها ساکن هستند وباعث این تفرقه انگیزی شده است.
هرچند ضعف مدیریت و شورای اسلامی شهرخرمشهر که خود باور دارد شورای شهرداری می باشد هم دراین داستان کم تاثیر نبوده ونمی باشد چرا که شورای شهر یک نهادنظارتی برعملکردشهرداری می باشد که متاسفانه بیشتر وقت خودرا صرف حواشی عزل نصب های خاص و انتخاب شهر….. کرده است نه وعده هایی که به مردم داده واین باعث نارضایتی عموم شهروندان گردیده وبهتر می باشد که اعضای محترم شورای تامین که همیشه درکنار مردم شریف خرمشهردر تمام زمینه ها بوده اند ورود کرده و این معضل را که بی تردید فضای نا امنی به وجود خواهد آورد رفع کنند.

  • نویسنده : اکبرکاویانپور...کعبی
  • منبع خبر : همگام خبر