*خاصیت دانشگاه فرهنگیان تربیت انسان های شایسته و انقلابی می باشد* * ایشان اظهار داشت :هدف اصلی دانشگاه فرهنگیان تربیت انسان های شایسته از جهات فکری، فرهنگی، بینشی، مهارتی و دانشی است وما به عنوان مسئولین حوزه های فرهنگی وظیفه داریم که بتوانند نسل جدید را به درستی تربیت کنیم و این هدف در صورتی […]

*خاصیت دانشگاه فرهنگیان تربیت انسان های شایسته و انقلابی می باشد*

* ایشان اظهار داشت :هدف اصلی دانشگاه فرهنگیان تربیت انسان های شایسته از جهات فکری، فرهنگی، بینشی، مهارتی و دانشی است وما به عنوان مسئولین حوزه های فرهنگی وظیفه داریم که بتوانند نسل جدید را به درستی تربیت کنیم و این هدف در صورتی حاصل خواهد شد که در دانشگاه فرهنگیان کار به خوبی برنامه ریزی بشود و در غیر این صورت خروجی نخواهد داشت*

*وی با بیان اینکه نقش دانشگاه فرهنگیان در جامعه به قدری حیاتی و مهم است گفت : در همین راستا نیز مقام معظم رهبری همواره تاکید دارند نیروهای آموزش وپرورش بایداز طریق این دانشگاه تامین شود.*

*زرشناس در آخرضمن تقدیر از ریاست دانشگاه فرهنگیان مرکز دخترانه اروندگفت : بی تردید مهندس زارعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی وگردشگری یکی از اولویت های خود را در راستای مسئولیت های اجتماعی رفع مشکلات و نیاز های این دانشگاه حائز اهمیت می داند و از هیچگونه اقدام وتلاشی جهت رفع کمبودهای موجود چشم پوشی نخواهد کرد*

  • نویسنده : اکبرکاویانپور...کعبی
  • منبع خبر : همگام خبر