اکبرکاویانپور(کعبی) همگام خبر شوراهای شهر و روستا برآمده از مبانی اهداف و سیاست‌های کلی نظام اسلامی و از جمله نهادهای جمهوری اسلامی ایران است و باتوجه به این امرکه شورای شهر وشهرداری ارتباط متقابل و دوسویه با هم دارند بی شک اینگونه ارتباط وتعاملات سازنده به نفع شهر و شهروندانی است که با اعتماد […]

 

اکبرکاویانپور(کعبی) همگام خبر
شوراهای شهر و روستا برآمده از مبانی اهداف و سیاست‌های کلی نظام اسلامی و از جمله نهادهای جمهوری اسلامی ایران است
و باتوجه به این امرکه شورای شهر وشهرداری ارتباط متقابل و دوسویه با هم دارند بی شک اینگونه ارتباط وتعاملات سازنده به نفع شهر و شهروندانی است که با اعتماد به منتخبین خود پای صندوق های رای آمده اند می باشد

همانگونه که مطلع هستیم یکی از وظایف اصلی شورای شهر نظارت برعملکرد شهرداری در تمام حوزه های کاری می باشد که این روزها با آغازی نو در شورای شهر واتحاد فی مابین منتخبین مردم شاهد اتفاقات وتحولات بسیارخوبی درسطح شهرستان خرمشهر ازجمله نهضت آسفالت و نظارت برعملکرد پروژه های عمرانی توسط اعضای شورای اسلامی شهر می باشیم که بی شک اینگونه اقدامات در روند اعتماد مردم به شورا بی تاثیر نخواهد بود

مدیریت همگام خبرضمن تشکر از تلاش های شبانه روزی اعضای محترم شورای اسلامی شهر ، شهردار وکارکنان خدوم شهرداری امیدوار است که این نهاد مردمی با الویت قرار دادن معضلات شهرستان و رفع آنها، شهروندان در چندماه آینده شاهد تغییر وتحولات سازنده ای در تمام زمینه ها در سطح شهر باشند

  • نویسنده : اکبرکاویانپور...کعبی
  • منبع خبر : همگام خبر