سوال اینکه اگر دستگاه های دولتی استان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند و چارت اداری آنها بدلیل بازنشستگی پرسنل و یا انتقالی و یا فوت و … با کمبود مواجه است که هست چرا هیچ اقدامی برای رفع این کمبود صورت نمی گیرد و مدیران در این زمینه ناتوان عمل می کنند. پل […]

 

سوال اینکه اگر دستگاه های دولتی استان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند و چارت اداری آنها بدلیل بازنشستگی پرسنل و یا انتقالی و یا فوت و … با کمبود مواجه است که هست چرا هیچ اقدامی برای رفع این کمبود صورت نمی گیرد و مدیران در این زمینه ناتوان عمل می کنند.

پل سفید / میثم حلالی نصب:
مشکلات اقتصادی طبقه متوسط آن قدر زیاد شده است که طبیعتا هر خانواده ۴ نفره بتواند به سختی با حقوق و یا درآمدی که کسب می کند زندگی خود را اداره کند و طبیعتا حقوق سر ماه و یا درآمد ثابت میتواند این نیاز را تامین کند.

از طرفی شرایط استخدامی کشور در برخی از وزارتخانه ها و ادارات تابعه آنها در استان خوزستان آن قدر پیچ وخم های متعدد دارد که طبق نظرسنجی که بدست آمده امکان ندارد هر جوان جویای کاری که اتفاقا مدرک و یا مهارت کافی هم دارد به فکرش یک بار راه اندازی یک مغازه فلافل فروشی نزده باشد!!!

اما به قضیه ریزتر و موشکافانه تر که نگاه می کنیم می بینیم صندلی خالی و یا میز بدون اسم در ادارات وجود ندارد و در گفته مدیران ادارات هم می شنویم که چارت اداری آنها مثلا بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ نفر است، اما جمعا بین ۸۰ تا ۳۲۰ نفر در اداره مشغول کار هستند. که این رابطه با هم هم خوانی ندارد و به قولی دو دو تا چهارتا نمی شود از این موضوع.

در این رابطه هم اگر مقداری ریز شویم و مسائل را مورد بررسی قرار دهیم می بینیم که مسئولین ادارات دولتی در خوزستان برای تامین کمبود نیرو مجبور هستند با استخدام نیروهای شرکتی، استیجاری، قرارداد مشخص و … که بعضا بعدها بدلیل عدم پرداخت حقوق مناسب و یا اضافه کار و … و یا در نهایت عدم بستن قرارداد مشکلاتی از جمله شکایت به اداره کار برای دستگاه ها بوجود می آید.

این موضوع متاسفانه در خوزستان آن قدر حاد شده است که پرونده های زیادی در زمینه شکایت از ادارات در اداره کار وجود دارد و مسئولین امور حقوقی دستگاه ها را باید برای پاسخگویی به اداره کار و در نهایت دادگاه بکشاند که اگر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان مقداری در این زمینه کنش نشان دهد و هر از مدتی اداراتی که چارت شان تکمیل نیست را سرکشی کند و ببیند این میزان نیرو چگونه آنجا مشغول کار شده اند و وضعیت قراردادی شان به چه نحو است طبیعتا بسیاری از مشکلات مرتفع می شود که انتظار می رود دکتر ارسلان غمگین در این زمینه فکری عاجل کند و بازرسین خود را یا افزایش دهد و یا کار بیشتری از آنها بخواهد.

به طور مثال در یکی از ادارات زیر نظر جهاد کشاورزی خوزستان شاهد این هستیم که بخش عمده ای از نیروهای شاغل در این اداره نیروهای استیجاری و شرکتی هستند و جالب اینجاست که مثلا نیروهای استیجاری و … در روابط عمومی، در دبیرخانه، در امور مالی، در قسمت آمار و … کارهای مهمی را عهده دار هستند و بدتر اینکه یا بدون بیمه و تنها برای تامین امرار معاش مشغول کار هستند و یا اگر بیمه هستند ماهها است که حقوق دریافت نکرده اند.

سوال اینکه اگر دستگاه های دولتی استان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند و چارت اداری آنها بدلیل بازنشستگی پرسنل و یا انتقالی و یا فوت و … با کمبود مواجه است که هست چرا هیچ اقدامی برای رفع این کمبود صورت نمی گیرد و مدیران در این زمینه ناتوان عمل می کنند.
اگر ردیف استخدامی وجود دارد، نباید بدلیل بازنشستگی و یا انتقالی پرسنل آن ردیف در استان خالی بماند و استان دیگری که نیروی خوزستان را پذیرفته از این سهمیه برخوردار و حقوقش را هم از دولت طلب کند.

اما روی سخن ما با استاندار، اداره کار و مسئولین بازرسی استانداری و دستگاه های مربوطه هست، اینکه روی انتقالی نیروها از استان خوزستان حساس باشند، اینکه اگر سهمیه ای از نیروهای دولتی شاغل در ادارات قصد گرفتن انتقالی به استان دیگری داشت، آن ردیف استخدامی در خوزستان خالی نماند و استان مقصد خودش ردیف استخدامی جدیدی برای نیروی انتقالی بگیرد.
اینکه سریعا فردی که مشغول کار است و قرارداد آن چنانی با اداره دولتی ندارد و از طرفی به کار آشنا و مهارت کافی را هم دارد ردیف استخدامی بگیرد و حقوق آن را دولت تامین نماید تا مقداری از استرس احتمال شکایت در آینده کاهش یابد.

امیدواریم مسئولین اولا ادارات و ثانیا مسئولین ارشد استان و نمایندگان مجلس در این زمینه ورود و مانع از مهاجرت و انتقالی گرفتن نیروهای شاغل دولتی که ردیف استخدامی و حقوقی دارند به راحتی و بدون جایگزینی به استان دیگر شوند و مانع از حذف ردیف استخدامی استان خوزستان به نفع استان دیگر شوند

  • نویسنده : میثم هلالی