رئیس پردیس دانشگاه تربیت مدرس در منطقه آزاد اروند، گفت: پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی منطقه آزاد اروند از سال تحصیلی جدید آغاز می شود. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ دکتر ناصر از پذیرش دانشجو در این مرکز بین المللی در سال تحصیلی جدید خبر داد و […]

 

رئیس پردیس دانشگاه تربیت مدرس در منطقه آزاد اروند، گفت: پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی منطقه آزاد اروند از سال تحصیلی جدید آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ دکتر ناصر از پذیرش دانشجو در این مرکز بین المللی در سال تحصیلی جدید خبر داد و افزود: پردیس دانشگاه تربیت مدرس در منطقه آزاد اروند به دنبال حمایت از متخصصان و کارآفرینان بومی مستقر در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان خوزستان است.

وی با قدردانی از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند جهت حمایت از راه اندازی این دانشگاه، خاطرنشان کرد: حمایت و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد اروند؛ تأسیس این واحد دانشگاهی بین المللی که مأموریت آموزش در سطح تحصیلات تکمیلی را بر عهده دارد، امکان پذیر کرد.

دکتراقبالی راه اندازی ناحیه نوآوری با کمک سازمان منطقه آزاد اروند و حمایت از شرکت های دانش بنیان را یکی دیگر از برنامه های این دانشگاه عنوان کرد و گفت: پردیس دانشگاه تربیت مدرس در منطقه آزاد اروند به دنبال حمایت از متخصصان و کارآفرینان بومی مستقر در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان خوزستان است که در یک سازماندهی هماهنگ با پارک علم و فناوری دانشگاه های استان و شرکت های دانش بنیان خوزستانی در منطقه آزاد اروند به فعالیت علمی- تحقیقاتی پرداخته و از ظرفیت های ملی کشور برخوردار شوند.

رئیس پردیس دانشگاه تربیت مدرس در منطقه آزاد اروند ضمن تبیین فرصت و ظرفیت پیش آمده در بخش آموزش عالی استان خوزستان افزود: استفاده از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان بومی نیز در دستور کار پردیس بین المللی دانشگاه تربیت مدرس منطقه آزاد اروند قرار دارد.

گفتنی است پردیس بین المللی اروند در منطقه آزاد اروند (شهرستان های آبادان و خرمشهر) واقع شده است و راه اندازی این مرکز در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب ریاست جمهوری، هیأت امنا و متعاقب آن شورای گسترش وزارت علوم رسید.