تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد اروند و پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در راستای ایجاد پردیس نوآوری مشترک و حمایت از ایده‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، به امضای طرفین رسید. ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ۲۱۴ به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، تفاهم نامه مذکور با امضای “محمدرضا […]

تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد اروند و پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در راستای ایجاد پردیس نوآوری مشترک و حمایت از ایده‌ها و شرکت‌های دانش بنیان، به امضای طرفین رسید.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، تفاهم نامه مذکور با امضای “محمدرضا اسکندری” رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و “حسین نادری منش” رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس جهت گسترش همکاری‌های مشترک در راستای حمایت از ایده‌ها و شرکت های دانش بنیان منطقه، منعقد گردید.