بر اساس ارزیابی‌ سالانه صورت گرفته توسط فدراسیون ورزش‌های همگانی و کونگ‌فو، هیأت‌های منطقه آزاد اروند این رشته‌ها، حائز برترین رتبه در کشور شدند. به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، بر اساس ارزیابی سالانه فدراسیون ورزش‌های همگانی، این هیأت در منطقه آزاد اروند موفق به کسب رتبه برترین هیأت ورزشی در […]

بر اساس ارزیابی‌ سالانه صورت گرفته توسط فدراسیون ورزش‌های همگانی و کونگ‌فو، هیأت‌های منطقه آزاد اروند این رشته‌ها، حائز برترین رتبه در کشور شدند.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، بر اساس ارزیابی سالانه فدراسیون ورزش‌های همگانی، این هیأت در منطقه آزاد اروند موفق به کسب رتبه برترین هیأت ورزشی در بین مناطق آزاد کشور شد.

همچنین در ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی فدراسیون گونگ‌فوی جمهوری اسلامی ایران، هیأت کونگ‌فوی منطقه آزاد اروند به عنوان برترین هیأت در بین مناطق آزاد کشور انتخاب شد.