انتصاب سرپرست مدیریت اطلاعات جغرافیایی و طرح های کلان توسعه زیرساخت سازمان منطقه آزاد اروند با صدور حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، «مسعود طاهری» به‌عنوان سرپرست مدیریت اطلاعات جغرافیایی و طرح های کلان توسعه زیرساخت این سازمان، منصوب شد.

انتصاب سرپرست مدیریت اطلاعات جغرافیایی و طرح های کلان توسعه زیرساخت سازمان منطقه آزاد اروند

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، «مسعود طاهری» به‌عنوان سرپرست مدیریت اطلاعات جغرافیایی و طرح های کلان توسعه زیرساخت این سازمان، منصوب شد.