* یک دستگاه خودرو مستعمل و بلااستفاده ، پس از تجهیز و بازسازی کامل به ناوگان سازمان آتش نشانی شهرداری خرمشهر جهت افزایش ضریب ایمنی و تسریع در عملیات های اطفا حریق ، امداد و نجات اضافه شد .* مهندس کوتیان سرپرست شهرداری خرمشهر از پیگیری های لازم جهت تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد […]

* یک دستگاه خودرو مستعمل و بلااستفاده ، پس از تجهیز و بازسازی کامل به ناوگان سازمان آتش نشانی شهرداری خرمشهر جهت افزایش ضریب ایمنی و تسریع در عملیات های اطفا حریق ، امداد و نجات اضافه شد .*

مهندس کوتیان سرپرست شهرداری خرمشهر از پیگیری های لازم جهت تامین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیازِ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی خبر داد