آغاز عملیات اجرایی پروژه جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر کوی ایثار توسط شهرداری خرمشهر شهرداری خرمشهر بصورت همزمان عملیات آسفالت و بهسازی معابر ۷ محله را با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال آغاز کرده است*

 

آغاز عملیات اجرایی پروژه جدول گذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر کوی ایثار توسط شهرداری خرمشهر شهرداری خرمشهر بصورت همزمان عملیات آسفالت و بهسازی معابر ۷ محله را با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد ریال آغاز کرده است*