انتخاب عبدالرضا ارسطو عضو جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند به پیشنهاد وزیر اقتصاد انجام شد. به گزارش همگام خبر طبق بررسی ها و پیگیریهای انجام شده از سوی این رسانه، سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور افزایش شفافیت و تعامل برای پیشبرد مسائل […]

 

انتخاب عبدالرضا ارسطو عضو جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند به پیشنهاد وزیر اقتصاد انجام شد.

به گزارش همگام خبر طبق بررسی ها و پیگیریهای انجام شده از سوی این رسانه، سعید محمد مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به منظور افزایش شفافیت و تعامل برای پیشبرد مسائل فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، در تفاهمی با وزارت اقتصاد معرفی ۲ عضو هیئت مدیره سازمان های مناطق آزاد را به وزیر اقتصاد سپرد.

بر همین اساس، در تمامی مناطق آزاد ۲ عضو توسط وزیر اقتصاد معرفی و ۳ عضو دیگر هیئت مدیره سازمان های مناطق آزاد توسط دبیرخانه شورایعالی انتخاب و احکام تمامی اعضای هیئت مدیره طبق روال گذشته توسط مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی صادر می شود.

بررسی ها نشان می دهد که انتخاب و انتصاب عبدالرضا ارسطو عضو جدید هیات مدیره منطقه آزاد اروند نیز که در مورخه یازدهم تیرماه جاری انجام شد، بر اساس پیشنهاد سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بوده است و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویزه اقتصادی در این انتخاب دخالتی نداشته است.

  • منبع خبر : همگام خبر