طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع » یکی از طرح‌های هفتگانه تحول اداری است که به بالا بردن سطح رضایت ارباب رجوع و ارتقای سطح کارآمدی نظام اداری در میان سایر طرح‌های تحول اداری توجه دارد. این طرح را شورای عالی اداری در نودمین جلسه خود در ۲۵ر۰۱ر۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان […]

 

طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع » یکی از طرح‌های هفتگانه تحول اداری است که به بالا بردن سطح رضایت ارباب رجوع و ارتقای سطح کارآمدی نظام اداری در میان سایر طرح‌های تحول اداری توجه دارد. این طرح را شورای عالی اداری در نودمین جلسه خود در ۲۵ر۰۱ر۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع نسبت به عملکرد واحدهای اجرایی کشور به تصویب رساند و همه موسسات، شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسساتی را که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ملزم به اهتمام جدی و اجرای دقیق آن کرد.
نگارنده براین اصل معتقد می باشد که باید فرهنگ جامعه را به سمت وسوی فرهنگ الهی تغییر بدهیم ودر این راستا هرگونه اقتداری درنظام جمهوری اسلامی ، باید ازیک اقتدار فرهنگی تکریم برخوردار باشد و دراین خصوص نباید به مقوله فرهنگ تکریم به منزله یک مسئله اقتصادی ویک جانبه نگاه کرد
بی شک ارائه خدمات به ارباب رجوع، اصلی ترین وظیفه سازمان ها ودستگاه های اجرایی واداری کشور می باشد ودراین میان مدیرانی موفق تری هم هستند که علاوه برتخصص درامور محوله مبحث تکریم ارباب رجوع را جدی می گیرند
چرا که پایه واساس اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت بی قید شرط به مردم می باشد

ناگفته نماندامروزه در اکثر ادارات شاهد بی مهری و سبک شمردن این امر مهم از طرف بعضی از مسئولین هستیم ‌و مطمئنا این کم کاری از دید احدیت خداوند متعال دور نخواهد بود اما مدیران موفقی هم بودند که علاوه بر علم و تخصص با گشاده رویی چهره به چهره با شهروندان دیدار میکنند گوش به نقد،نظر و پیشنهادات فرامیدهند و دراین میان می‌توان از دکترمحمد شبانی رانام برد که در راستای این اصل مهم توانسته در تمام سطوح خدمات شایسته ای را به شهروندان ارائه بدهد و همواره با الگو قراردادن فرامین مهم رهبری در بحث تکریم ارباب رجوع،باصبر و حوصله به پای صحبت های شهروندان فهیم شهر بهارستان مینشیند و تا به حصول رسیدن خواسته های معقول شهروندان ،شخصا موضوع را رسد و پیگیری میکند واین حرکت عملی زیبنده در راستای تحقق راه شهدا و خشنودی شهروندان است.
شایان ذکر است تعامل وهمکاری فی مابین مسئولین ونیروهای تحت امر ایشان هم مثال زدنی می باشدکه جادارد از همه پرسنل خدوم شهرداری شهربهارستان اعم از:مدیریت های موجود، کارمندان و کارگران زحمتکش تقدیر وتشکر به عمل آوریم

  • نویسنده : اکبرکاویانپور...کعبی
  • منبع خبر : همگام خبر