یکی از مسائل و مشکلاتی که در هفته های گذشته تا به امروز در سطح شهر که باعث رنجش شهروندان شده است مبحث کم آبی، قطعی آب و شکستگی های شبکه آبرسانی شهرستان خرمشهر میباشد با توجه به رسیدن فصل گرما و احتیاج شدید شهروندان به مصرف موردنیاز آب،قطعی مکرر آب درسطح شهرستان باعث […]

 

یکی از مسائل و مشکلاتی که در هفته های گذشته تا به امروز در سطح شهر که باعث رنجش شهروندان شده است مبحث کم آبی، قطعی آب و شکستگی های شبکه آبرسانی شهرستان خرمشهر میباشد
با توجه به رسیدن فصل گرما و احتیاج شدید شهروندان به مصرف موردنیاز آب،قطعی مکرر آب درسطح شهرستان باعث کلافگی و ناراحتی شهروندان عزیزخرمشهری شده است و این معضل با بی مهری و کم کاری بعضی از مسئولین ذیربط باعث شده شهروندان دوچندان جریحه دار شوند.
طبق آمار و پیام ها و کلیپ های ارسالی شهروندان به رسانه خبری تحلیلی همگام خبر ،این مساله هنوز برطرف نشده ،اما دراین میان انتظار میرود مسئولین ذیربط با تحقیق و تفحص درمورد قطعی های مکرر آب فکری به حال رفع این مشکل کنندمشکلی که شاید در روزهای آتی با بالاتر رفتن دمای هوا تبدیل به معضلی جدی شود.
یادمان نرود بحث بهداشت فردی و عمومی،نیاز حیاتی انسان به آب شرب،رفع آلودگی های ناشی از وجود ویروس کوئید و صدها نیاز روزمره انسان بستگی به وجود آب دارد حال باید توجه داشت نبودن یا قطعی مکرر آب چه مشکلاتی میتواند برای شهروندان ایجاد کند

مسئولین مربوطه آبفای استان ، شهرستان و فرمانداری ویژه ه ه پاسخوباشند مفهومی نداره در قرن بیست یکم در استان و شهری که دارای بهترین پتانسیل ابی است اینگونه قطعی آب وجود داشته باشد ومردم تشنه برلب از سوء مدیریت های موجودرنج ببرند

اکبرکاویانپور(کعبی) مدیرهمگام خبر

  • نویسنده : اکبرکاویانپور...کعبی
  • منبع خبر : همگام خبر