چگونه پس از مرگ عزیزانم آرام شوم ؟ ۱.باید زمان بگذرد زیرا که زمان حلال مشکلات است بعد از فوت عزیزانتان لحظه ای از فکر او دور نمیشوید و یاد او از دل شما خارج نمیشود اما باید بدانید زمان حلال مشکل است و درد و رنج این مصیبت با گذشت زمان کاملا از بین نمی […]

چگونه پس از مرگ عزیزانم آرام شوم ؟
۱.باید زمان بگذرد زیرا که زمان حلال مشکلات است
بعد از فوت عزیزانتان لحظه ای از فکر او دور نمیشوید و یاد او از دل شما خارج نمیشود اما باید بدانید زمان حلال مشکل است و درد و رنج این مصیبت با گذشت زمان کاملا از بین نمی رود اماکمرنگ تر می شود به طوری که می توانید با آن کنار آیید و به زندگی عادی خود برگردید.

۲.عزاداری کنید
گریه کنید  و شیون کنید انجام مراسم مذهبی به احترام مرگ عزیزان  یا گردآمدن دوستان و افراد خانواده برای شریک شدن در مصیبت تحمل مرگ عزیزان را ساده تر می‌کند.

۳.مرگ را بپذیرید
این مرحله معمولا بعد از پایان مراسم سوگواری شروع میشود .مرگ و نیستی، جزئی از این زندگی است و به ما یادآوری می کند که حیات چقدر گران بها ست
بازگشت به زندگی عادی به این معنی نیست که آن عزیز فراموش شده بلکه الگو گرفتن از خانواده هایی  که  این چنین مصیبت هایی دیده اند نیز می تواند کمک شایانی به خانواده داغ دیده کند.

۴.احساسات خود را بیرون بریزید
مواقعی که دچار غم یا اندوه شدید سعی کنید احساساتتان را به زبان بیاورید و به دنبال افراد دلسوز که بتوانند احساسات شما را درباره فقدان عزیزتان درک کنند وبا شما همدلی کنند باشید.
برای چیره شدن به غم و اندوه برون ریزی احساسات، به شما کمک می کند . صحبت کردن با بازماندگان درباره عزیز از دست رفته و بیان نکاتی از زندگی او می تواند به شما کمک کند. این کار باعث کم شدن  سنگینی غم و اندوه درونی افراد رنج دیده می‌شود

۵.حضور بازماندگان برسرمزار
حضور نزدیکان متوفی به همراه اطرافیان بر سر مزار و سوگواری به پذیرش و کاهش فشار ناشی از مرگ عزیزان کمک می کند.

تقدیم به بازماندگان حادثه متروپل
نجمه چراغ زاده
روانشناس بالینی
استاد دانشگاه

  • نویسنده : نجه چراغ زاده