در حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند «سیدمحمد سیدی» به‌عنوان مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد.

 

 

در حکمی از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند «سیدمحمد سیدی» به‌عنوان مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد.