گزارش تصویری از عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت بلوار چهل متری در مجاورت خیابان اردیبهشت توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر ◽️شهرداری خرمشهر بصورت همزمان دو اکیپ آسفالت را با هدف بهبود وضعیت معابر و تسهیل در تردد شهروندان فعال کرده است

گزارش تصویری از عملیات اجرایی لکه گیری آسفالت بلوار چهل متری در مجاورت خیابان اردیبهشت توسط سازمان عمران شهری شهرداری خرمشهر

◽️شهرداری خرمشهر بصورت همزمان دو اکیپ آسفالت را با هدف بهبود وضعیت معابر و تسهیل در تردد شهروندان فعال کرده است