◽️اعضا شورای اسلامی شهر خرمشهر آقایان پورخلف ، بچاری ، چلداوی و پورحمزاوی به همراه مهندس کارآموزیان سرپرست شهرداری خرمشهر و مدیران اجرایی شهرداری از کوی فرهنگیان ، کوی بهروز ، کوی ایثار و کوی طویجات بازدید کردند ◽️لکه گیری آسفالت معابر ، رفع نیازمندیهای برخی از مدارس در حوزه زیباسازی ، بهبود […]

 

 

◽️اعضا شورای اسلامی شهر خرمشهر آقایان پورخلف ، بچاری ، چلداوی و پورحمزاوی به همراه مهندس کارآموزیان سرپرست شهرداری خرمشهر و مدیران اجرایی شهرداری از کوی فرهنگیان ، کوی بهروز ، کوی ایثار و کوی طویجات بازدید کردند

◽️لکه گیری آسفالت معابر ، رفع نیازمندیهای برخی از مدارس در حوزه زیباسازی ، بهبود وضعیت فضاهای سبز این مناطق از جمله مصوبات این بازدید بود که مقرر شد از روز آتی دستورکارهای ارائه شده اجرایی و عملیاتی شوند

◽️اعضا شورای اسلامی شهر خرمشهر به همراه سرپرست شهرداری در حاشیه ی این بازدید ، ضمن گفتگو با شهروندان مشکلات آنها را با هدف پیگیری استماع کردند