نشست معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارها سازمان منطقه آزاد اروند با فعالان اقتصادی و شرکت‌های بازرگانی مستقر در مرز بین‌المللی شلمچه

نشست معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارها سازمان منطقه آزاد اروند با فعالان اقتصادی و شرکت‌های بازرگانی مستقر در مرز بین‌المللی شلمچه