رونمایی از پوستر جشنواره قرآنی مهاجر «یاد بود شهدای قرآنی منا» در مصلای نماز جمعه آبادان

رونمایی از پوستر جشنواره قرآنی مهاجر «یاد بود شهدای قرآنی منا» در مصلای نماز جمعه آبادان