◽️پیرو بازدید روز گذشته ی اعضا شورای اسلامی شهر خرمشهر به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از کوی فرهنگیان و کوی بهروز و متعاقبا تصمیمات اتخاذ شده در جهت لکه گیری آسفالت معابر ، بهبود وضعیت فضای سبز و تسطیح زمین های خالی ، امروز سه شنبه ۲۳ فروردین ماه ماشین آلات شهرداری خرمشهر […]

 

 

◽️پیرو بازدید روز گذشته ی اعضا شورای اسلامی شهر خرمشهر به همراه سرپرست شهرداری خرمشهر از کوی فرهنگیان و کوی بهروز و متعاقبا تصمیمات اتخاذ شده در جهت لکه گیری آسفالت معابر ، بهبود وضعیت فضای سبز و تسطیح زمین های خالی ، امروز سه شنبه ۲۳ فروردین ماه ماشین آلات شهرداری خرمشهر در مناطق مذکور مستقر شدند