اکبرکاویانپور اخیراً، خبری با عنوان اینکه نماینده مردم آبادان یعنی دکتر محفوظی با تلاش های شبانه روزی و پیگیری های مستمر توانسته اعتبارات لازم را جذب و به افتتاح پروژه های برق در شهرستان خرمشهر!!! به خصوص در زمینه شرکت فولاد جهان آرا اروند کمک کندبه صورت خبری درج گردید که جای سوال به وجود […]

اکبرکاویانپور
اخیراً، خبری با عنوان اینکه نماینده مردم آبادان یعنی دکتر محفوظی با تلاش های شبانه روزی و پیگیری های مستمر توانسته اعتبارات لازم را جذب و به افتتاح پروژه های برق در شهرستان خرمشهر!!! به خصوص در زمینه شرکت فولاد جهان آرا اروند کمک کندبه صورت خبری درج گردید

که جای سوال به وجود آمد ولازم بود توضیحاتی را خدمت نماینده مردم غیورآبادان و مردم شریف شهرستان خرمشهر در این خصوص ارائه دهیم و آن اینکه زمان شروع ساخت پروژه سایت برق (شهید آبکار) شرکت فولاد جهان آرا سال ۹۳ می باشد که ایشان در آن زمان مقام و پستی نداشتند

دوما اینکه پست برق یکی از اجزاء پروژه بزرگ فولاد جهان آرا اروند است که بعد از تکمیل سایر واحدها همزمان به بهره برداری میرسند
سوما اینکه محل اجرای این پروژه شهر خرمشهر است و مربوط به آبادان نیست لذا در شرح اختیارات ایشان نمی باشدوامید‌اریم دیگر شاهد اینگونه اخبار نباشیم

  • نویسنده : اکبرکاویانپور
  • منبع خبر : همگام خبر