پروژه ای که جهت خدمت رسانی به مردم خرمشهر در سوم خرداد کلید خورد ولیکن در ابهام به سر می برد مدتی قبل پس از درخواست شهروندان از پایگاه مردمی جهادی همگام خبر درخصوص عدم ترمیم روکش آسفات پروژه خط لوله آب مسیرشلمچه حسب وظیفه ذاتی بازدید های میدانی همگام خبر صورت گرفت که […]

 

پروژه ای که جهت خدمت رسانی به مردم خرمشهر در سوم خرداد کلید خورد ولیکن در ابهام به سر می برد

مدتی قبل پس از درخواست شهروندان از پایگاه مردمی جهادی همگام خبر درخصوص عدم ترمیم روکش آسفات پروژه خط لوله آب مسیرشلمچه حسب وظیفه ذاتی بازدید های میدانی همگام خبر صورت گرفت که درهمین راستا خبری به نقل از معاونت عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان خرمشهر تحت عنوان ترمیم روکش آسفالت در هفته آینده درج گردید

ولیکن باتوجه به حدود دوهفته از مهلت داده شده جهت ترمیم آسفالت وپیگیری های مجدد همگام خبر ازمعاونت عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان،
طبق مشاهدات ومستندات موجود ترمیم و وعده ی داده شده محقق نگردیده و این بی توجهی باعث ترافیک در مرکز شهر وضایع شدن حق وحقوق شهروندان خرمشهری نیز شده است.

شایان ذکر است که:درهمین خصوص بارها شاهد عدم نظارت جامع بر قرارداد فی مابین مجری های طرح در این سازمان پر چالش (آبفا) بوده ایم که از ایام گذشته تاکنون باعث ایجاد یک هرج ومرج عمرانی درسطح شهرستان گردیده است

این بی نظمی درحالی رخ می دهد که از طرفی آبفا از شهرداری گلایه مند می باشد و برعکس مسئولین عمرانی شهرداری از نبودن بودجه و تخصیص آن سخن می گویند حال چه کسی پاسخگوی این نابسامانی است مشخص نیست و متاسفانه وعده ی داده شده در ابهام وحباب به سر می برد

تیم خبری همگام خبر باتوجه به رسالت کاری و پیگیری های جهادی خود سکوت نکرده ودر چندین نوبت تماس تلفنی وپیامکی به رئیس جدید آبفا پیرو دستور فرماندار ویژه جهت بازدید میدانی از عملکرد سازمان آبفا برای شفاف سازی اذعان عموم داشته و درخواست کرده است ولیکن علی رغم وعده های مکرر ریاست جدید آبفا(عبیداوی) متاسفانه از این بازدید امتناع کرده و فقط شهروندان خرمشهری هستند که تاوان این بی توجهی و عدم تعامل را پس می دهند

شایسته است که یک نظارت جامع بر قراردادهای مجری طرح از مسئولین آبفای استان خوزستان، مسئولین نظارتی شهرستان خرمشهر ، فرماندار ویژه دکتر حیدری وبخصوص دستگاه قضائی :شخص دکتر فاخر باوی که انصافا جهت احقاق حق وحقوق عامه از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند به صورت جدی صورت بگیرد
بلکه این بی نظمی ونابسامانی را باتوجه به نزدیک شدن فصل بارندگی رفع گردد

  • نویسنده : اکبرکاویانپور
  • منبع خبر : همگام خبر