همانگونه که مطلع هستیم فساد مالی، رشوه و رانت خواری متاسفانه دراین سالهای اخیر در برخی ازشهرداری ها وگاهی باهماهنگی و هم دستی برخی ازاعضای شورای شهر صورت گرفته که این موضوع چنان دیوار بی اعتمادی را دربین مردم بالا کشیده که شاید هیچ وقت نشود سازه ای ساخت که درمانی برای این زخم […]

 

همانگونه که مطلع هستیم فساد مالی، رشوه و رانت خواری متاسفانه دراین سالهای اخیر در برخی ازشهرداری ها وگاهی باهماهنگی و هم دستی برخی ازاعضای شورای شهر صورت گرفته که این موضوع چنان دیوار بی اعتمادی را دربین مردم بالا کشیده که شاید هیچ وقت نشود سازه ای ساخت که درمانی برای این زخم کهنه باشد.

سوالی که همه را درگیر کرده این است که، آیا عدم قوانین نامشخص، عدم استفاده از تجربه های گذشته و یا بی توجهی به آینده ای روشن و آباد باعث می شود که اشخاصی صلاحیت خود را دریافت کنند که شورا و شهرداری ناسالم نتیجه آن می شود

از نگاه نگارنده خیر
به راحتی می شود به این پرسش پاسخ داد
عدم نظارت جامع از طرف شورای شهرکه یکی از وظایف اصلی آنها نیز می باشد به عملکرد شهردار وشهرداری است که بی شک مشکل اصلی می باشد.

شاید وابستگی مالی شوراهای شهر به شهرداری و فساد برخی از اعضا برای تحقق بخشیدن به وعده های خود آن هم نه برای مردم برای لیدرها وحامیان قبل از نشستن به کرسی شورای شهر که برای مثال می شود به ورود پیمانکاران خودی وبی خودی،
ساخت وسازهای غیراصولی وغیر کارشناسی و عدم توجه به عوارض ومالیات آن اشاره کرد.

ولیکن گویا مفسدان فراموش کار ترین اشخاص می باشند چرا که چشمان تیز بین دستگاه های نظارتی وقضایی همیشه آنهارا رصد می کند ودفاع از احقاق حق وحقوق عامه همیشه اولویت این نهادهای انقلابی بوده است
وما امروز شاهد نتایج آن درشهرستان مظلوم خرمشهر می باشیم که با ورود سازمان بازرسی استان خوزستان و تعامل وهماهنگی دستگاه قضایی تعدادی از مدیران سابق ، فعلی، کارمندان وکارشناسان رسمی به دلیل ارتکاب تخلفات مالی به مراجع قضایی شهرستان خرمشهر فراخوانده شده اند واین پرونده در حال بررسی ورسیدگی می باشد

انشاالله باهمانگی سازمان بازرسی استان خوزستان ودستگاه قضایی که تعامل وهمکاری بسیار سازنده ای با تیم خبری همگام خبر داشته اند اعلام نتایج نهایی این پرونده را جهت شفاف سازی اذعان عموم برای شهروندان وهزاران پرسش بی پاسخ را خواهیم داشت.

  • نویسنده : اکبرکاویانپور
  • منبع خبر : همگام خبر