متاسفانه دراین چند روز اخیر ما شاهد اتفاقات عجیب وغریب هرچند آشنا هستیم اتفاقاتی که همیشه پایان خوبی برای شروع کننده نداشته و لحظات شادی بخشی را برای رسانه ها به جاگذاشته( پیروزی حق دربرابر ناعدالتی) اعضای شورای شهر برگرفته از اعتماد مردم و بی شک بارای مردم برسر کرسی جهت خدمت به اعتماد […]

 

متاسفانه دراین چند روز اخیر ما شاهد اتفاقات عجیب وغریب هرچند آشنا هستیم اتفاقاتی که همیشه پایان خوبی برای شروع کننده نداشته و لحظات شادی بخشی را برای رسانه ها به جاگذاشته( پیروزی حق دربرابر ناعدالتی)

اعضای شورای شهر برگرفته از اعتماد مردم و بی شک بارای مردم برسر کرسی جهت خدمت به اعتماد کنندگان خود کار خودرا آغاز می کنند
این واقعیتی است که نمی شود از آن چشم پوشی کرد و این یک حق وحقوق شهروندی می باشد که مردم باید از عملکرد منتخبین خود آگاه باشند
یکی از بهترین روش های دسترسی به مسئولین بی شک رکن چهارم مملکت یعنی رسانه ها همان کسانی که تمام قد خود را در تمام عرصه ها در خط اول دشواری ها قرار داده و بامشقت های پیش رو پل ارتباطی فی مابین مردم و مسئولین بوده اند
حال عدم توجه به آنها بی شک دست رد به سینه معتمدین برای اگاهی از عملکرد منتخبین خود می باشدکه با شعار شفافیت و دیگر وعده ها به این جایگاه رسیده اند نیز می باشد

صد افسوس که ما در شورای شهر آبادان که ریاست شورای آن مهندس بغلانی خطاب به همکار عزیزمان در برنامه ای با پخش زنده در صدا سیما خود را از بدنه رسانه نام می برد و در عمل هیچ.
وماشاهد آن می باشیم که از ورود رسانه ها به بهانه ی پروتکل های بهداشتی امتناع شده واین اقدام غیر قابل پذیرش می باشد

شایسته می باشد معاون استاندار فرماندار ویژه شهرستان آبادان دکتر موسوی و دستگاه های نظارتی برای رعایت حق وحقوق رسانه ها ومردم جهت شفایت عملکرد شورا برای تصمیمات آینده ی ابادانی آباد ورود جدی کرده چرا که تبعات این بی مهری ها بی شک فضای نامطلوبی را در آینده ی سیاسی و ….این شهر خواهد داشت

هرچند ما امروز شاهد بی توجهی از اطلاع رسانی از طرف مسئول روابط عمومی شهرداری خرمشهر هم نیز جهت حضور رسانه ی مردمی همگام خبر بودیم که پس از پیگیری از طرف ریاست شورای شهر مهندس پورخلف و مهندس حیدری و مدیر روابط عمومی ، ایشان ضمن عذر خواهی اعلام کردند که پیامک ارسال شده ولیکن به دلیل اشتباه تایپی اصلاحیه ساعت و تاریخ برگزاری جلسه را مجدد فراموش کرده اند ارسال کنند و ما این نوبت پذیرای این اشتباه می باشیم و انشاالله دیگر شاهد اینگونه اشتباهات نباشیم وازتوجه این دوستان قدر دانی به عمل می آوریم.

درآخر: هرآنکه با شعار شفافیت و عدالت بر سر کرسی جهت خدمت به مردم آمده چنانچه حق و حقوق رسانه هارا رعایت نکند بی شک قانون گریزی کرده و در زمان خود پاسخ سختی از رکن چهار دریافت خواهد کرد گذشته برخی مدیران اثبات این کلام می باشد

رسانه ها صدای مردم هستند آنهارا از خودمان بدانیم

  • نویسنده : اکبرکاویانپور
  • منبع خبر : همگام خبر