آزمون کارشناسی ارشد که از دقایقی پیش آغاز شده تا جمعه هشتم مرداد ادامه دارد. آزمون داوطلبانی که به کرونا مبتلا هستند با توجه به شهرستانی که از آن نام‌نویسی کرده اند، جدا برگزار خواهد شد. ۶۳۴ هزار و ۵۴ داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد امسال نام‌نویسی کرده‌اند.

 

آزمون کارشناسی ارشد که از دقایقی پیش آغاز شده تا جمعه هشتم مرداد ادامه دارد.

آزمون داوطلبانی که به کرونا مبتلا هستند با توجه به شهرستانی که از آن نام‌نویسی کرده اند، جدا برگزار خواهد شد.

۶۳۴ هزار و ۵۴ داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد امسال نام‌نویسی کرده‌اند.