رزرو نوبت از امروز رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از بازگشایی و فعالیت دائمی مراکز تعویض پلاک در کل کشور و در تمام شرایط کرونایی از روز شنبه نهم مرداد از ساعت ۷ تا ۱۵ خبر داد. رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک راهور ناجا از متقاضیان در […]

 

رزرو نوبت از امروز

رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا از بازگشایی و فعالیت دائمی مراکز تعویض پلاک در کل کشور و در تمام شرایط کرونایی از روز شنبه نهم مرداد از ساعت ۷ تا ۱۵ خبر داد.

رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک راهور ناجا از متقاضیان در خواست کرد از امروز با مراجعه به سایت راهور ۱۲۰ و سامانه ‌نوبت دهی اینترنتی مرکز مد نظر، بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کرده و در زمان رزرو شده نه زودتر و نه دیرتر در مرکز مد نظر حضور پیدا کنند؛ همچنین از آوردن همراه اضافه خودداری کنند.