دشتکی، استاندار خوزستان: برخی شاخص‌ها در خوزستان بسیار نامطلوب هستند، برای مثال در هیچ جایی در خوزستان آب شرب سالم نداریم. در کل استان خوزستان هیچ جایی در شرایط پر آبی و کم آبی، آب سالم وجود ندارد. امسال علاوه بر آب شرب، در تامین آب مصارف کشاورزی و دام‌ها نیز با تنش جدی […]

 

دشتکی، استاندار خوزستان:
برخی شاخص‌ها در خوزستان بسیار نامطلوب هستند، برای مثال در هیچ جایی در خوزستان آب شرب سالم نداریم.

در کل استان خوزستان هیچ جایی در شرایط پر آبی و کم آبی، آب سالم وجود ندارد.

امسال علاوه بر آب شرب، در تامین آب مصارف کشاورزی و دام‌ها نیز با تنش جدی مواجه هستیم و به شدت مشکل داریم.