رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در آیین آغاز ساخت بیمارستان الزهرا شهرستان باوی بیان کرد: تلاش ما بر این است که مردم برای دریافت خدمات درمانی به استان‌های دیگر نروند. در آینده نزدیک بیمارستان‌های باوی، هفتکل و حمیدیه راه اندازی خواهد شد . شهرستان باوی با ۱۲۰ هزار نفر جمعیت، فاقد بیمارستان […]

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در آیین آغاز ساخت بیمارستان الزهرا شهرستان باوی بیان کرد: تلاش ما بر این است که مردم برای دریافت خدمات درمانی به استان‌های دیگر نروند.
در آینده نزدیک بیمارستان‌های باوی، هفتکل و حمیدیه راه اندازی خواهد شد . شهرستان باوی با ۱۲۰ هزار نفر جمعیت، فاقد بیمارستان است که این موضوع مطالبه جدی مردم این شهرستان بود.
هفت شهرستان خوزستان از بیمارستان محروم هستند که یکی از برنامه‌های مهم احداث مراکز درمانی در این شهرستان‌هاست.