رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس: بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از اول مهرماه فعلا تنها در حد یک نظریه بوده تحقق آن منوط بر این است که وضعیت از نظر شیوع کرونا به حالت پایدار و قابل کنترل برسد.

 

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس:
بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از اول مهرماه فعلا تنها در حد یک نظریه بوده
تحقق آن منوط بر این است که وضعیت از نظر شیوع کرونا به حالت پایدار و قابل کنترل برسد.