رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها: امسال منابع پرداخت یارانه ۳۵ درصد رشد کرده است. سال گذشته منابع پرداخت یارانه ۲۵۰هزار میلیارد تومان بوده که امسال به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یک هفته ای است که آئین نامه ثبت نام یارانه بگیران جدید توسط دولت ابلاغ شده است. منابع امسال سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها […]

 

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها:
امسال منابع پرداخت یارانه ۳۵ درصد رشد کرده است. سال گذشته منابع پرداخت یارانه ۲۵۰هزار میلیارد تومان بوده که امسال به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
یک هفته ای است که آئین نامه ثبت نام یارانه بگیران جدید توسط دولت ابلاغ شده است.
منابع امسال سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها مانند سال گذشته است و زیاد تفاوت نکرده است و ما باید به یارانه بگیران جدید با مصلحت سنجی و اولویت بندی یارانه پرداخت خواهیم کنیم.
وظیفه ما در ثبت نام‌های جدید تحویل گرفتن لیست نهایی از وزارت رفاه است و بعد از طی شدن مراحلی نظیر آزمون وسع و صحت سنجی‌ها ما ملزوم به پرداخت یارانه‌ها هستیم