رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: به طور متوسط روزانه ۱۰۰ بیمار قطعی به کرونا در بیمارستان‌های خوزستان بستری می‌شوند. روند کاهشی بیماری کرونا در استان کند می‌باشد و آن هم به علت‌ رعایت ۶۰ درصدی دستورالعمل‌های بهداشتی و بازگشایی کامل محدودیت‌ها می‌باشد.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: به طور متوسط روزانه ۱۰۰ بیمار قطعی به کرونا در بیمارستان‌های خوزستان بستری می‌شوند.

روند کاهشی بیماری کرونا در استان کند می‌باشد و آن هم به علت‌ رعایت ۶۰ درصدی دستورالعمل‌های بهداشتی و بازگشایی کامل محدودیت‌ها می‌باشد.