*دیدار سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با رزمندگان دوران دفاع مقدس شهرستان خرمشهر

 

*دیدار سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با رزمندگان دوران دفاع مقدس شهرستان خرمشهر