دیدار و گفتگوی مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان با سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند و بررسی آخرین فعالیتها و همکاریهای موجود در منطقه

 

دیدار و گفتگوی مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان با سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند و بررسی آخرین فعالیتها و همکاریهای موجود در منطقه