*دیدار و هم اندیشی سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان، ائمه جمعه و نمایندگان مردم شریف شهرهای آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی

 

*دیدار و هم اندیشی سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان، ائمه جمعه و نمایندگان مردم شریف شهرهای آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی