سال ۱۴۰۰ سال تولید؛ پشتیبانی‌ها؛ مانع زدایی‌ها (مقام معظم رهبری مدظله العالی) برگزاری نشست و هم اندیشی شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند

سال ۱۴۰۰ سال تولید؛ پشتیبانی‌ها؛ مانع زدایی‌ها (مقام معظم رهبری مدظله العالی)

برگزاری نشست و هم اندیشی شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند