دکتر شکراله سلمان زاده؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مصاحبه با خبرنگار همگام خبر اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته از ۲۸۳ نمونه گرفته شده ۱۳۷ مورد جدید مثبت داشته ایم که ۶۴ نفر مربوط به آبادان، ۵۰ نفر از خرمشهر و در شادگان ۲۳ مورد مثبت قطعی ابتلا به کووید-۱۹ گزارش شده است. […]

دکتر شکراله سلمان زاده؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مصاحبه با خبرنگار همگام خبر اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته از ۲۸۳ نمونه گرفته شده ۱۳۷ مورد جدید مثبت داشته ایم که ۶۴ نفر مربوط به آبادان، ۵۰ نفر از خرمشهر و در شادگان ۲۳ مورد مثبت قطعی ابتلا به کووید-۱۹ گزارش شده است.

وی افزود: از این ۱۳۷ مورد مثبت جدید ۱۲۱ نفر به صورت سرپایی هستند (آبادان ۵۲ نفر، خرمشهر ۴۷ نفر و شادگان ۲۲ نفر)

رییس دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: طی روز گذشته نیز ۳۹ نفر بستری و ۳۷ نفر نیز بهبود و از بیمارستان ترخیص شده اند بنابراین در حال حاضر کل موارد مثبت بستری در بیمارستان ۱۹۳ نفر است.

  • نویسنده : اکبرکاویانپور